Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid
ebzo spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ebzo.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over artikelen op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ebzo. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ebzo geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de artikelen op deze website liggen bij ebzo.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ebzo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke artikelen anders aangegeven is.

De website van ebzo maakt gebruik van cookies om voor de beste gebruikers­ervaring te zorgen. Meer informatie