Privacybeleid

Ebzo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Ebzo verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld via de webshop, tijdens het bestellen. De NAW gegevens zijn nodig om de bestelling naar jou te kunnen verzenden. Naar het email adres mailen wij een orderbevestiging, track and trace en review formulier. Het adres wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend, wel zouden wij extra vragen i.v.m. de bestelling naar jouw kunnen mailen. Als wij geen contact met jou kunnen krijgen gebruiken wij het ingevulde telefoonnummer, wij gebruiken deze niet voor commerciële doeleinden. Met het bestellen geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Ebzo werkt samen met de volgende (derde) partijen

=ontworpen
Onze webshop is ontwikkeld door =ontworpen. Persoonsgegevens die jij invult worden met hen gedeeld in het CMS Is Onderhouden. =ontworpen heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

=ontworpen is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. =ontworpen houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

MyParcel / PostNL
Als je een bestelling bij ebzo plaatst, is het onze taak om jouw bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw n.a.w. gegevens met hen delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht/overeenkomst. In het geval dat Myparcel een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt Myparcel uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking, met MyParcel hebben wij een verwerking overeenkomst. PostNL, de uiteindelijke bezorger is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Zie de de privacyverklaring van Postnl voor meer informatie.

Mollie
Wij maken gebruik van Mollie voor ons betaalsysteem. Als je gaat betalen kom je op de pagina van Mollie terecht. Mollie ontvangt je NAW- en betaalgegevens voor het verwerken van de betaling. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie.

xYnta
xYnta is de host van deze webwinkel. Alle gegevens die je via mijn webwinkel ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van xYnta. xYnta heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Met deze partij hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

Sendgrid
Sendgrid verstuurt onze transactie, review en correspondentie mails. Met deze partij hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

Mailchimp
Voor het nieuwsbriefsysteem maken wij gebruik van Mailchimp. Je dient je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij aanmelding wordt je voornaam en e-mailadres gevraagd. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief dan ontvang je maximaal 1 keer per maand de nieuwsbrief met daarin nieuws en aanbiedingen. Opzeggen van de nieuwsbrief kan in de nieuwsbrief zelf, onderaan de brief staat een link om te kunnen afmelden. Met deze partij hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

Boekhouder en Belastingdienst
Facturen zijn nodig om onze belasting aangifte te kunnen doen, deze worden dan ook gebracht naar onze boekhouder. Gegevens als facturen worden 7 jaar bewaard voor eventuele controle hiervan.

Jouw gegevens

Ebzo verkoopt je gegevens niet
Ebzo zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cadeau’s als bestelling
Het kan zo zijn dat er een cadeau wordt besteld. Als de klant de adres gegevens van de ontvanger hier invult neemt deze hier verantwoording voor. Als er een geboortedekentje of profiel poster besteld word hebben wij uitdrukkelijk toestemming van de ouders nodig om dit te mogen verwerken. Dit ontvangen wij graag via de mail, of je gaat akkoord tijdens de bestelling dat je de ouder bent en toestemming geeft voor het maken van dit product.

Bewaren van persoonlijke gegevens
Gegevens verstrekt ten behoeve van het verwerken van een bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 7 jaar bewaard. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die je hebt verstrekt op de website van ebzo ten behoeve van het beoordelen van ebzo blijven bewaard.

Jouw gegevens inzien
Je hebt altijd het recht om de door ebzo opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar hallo@ebzo.nl. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, en stel je hier niet langer prijs op, dan kun je jezelf altijd uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat ook een link om je persoonlijke gegevens na te kijken en te corrigeren.

Cookies
Zie Cookies voor meer informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door ebzo en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding
Per 1 januari 2016 ben ik, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Contactgegevens
Voor vragen en/of reactie kun je altijd contact opnemen.

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 15:00. Buiten deze tijden en niet-telefonisch contact ben ik ook bereikbaar via e-mail.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

De website van ebzo maakt gebruik van cookies om voor de beste gebruikers­ervaring te zorgen. Meer informatie