Privacy beleid

Wij respecteren jouw privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

E-mailadres
Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Adres(sen)
Wij gebruiken je adres(sen) alleen voor het verzenden van informatie/artikelen die je hebt aangevraagd/besteld.

Telefoonnummer
Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

Toegang tot jouw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen.

Hotjar
Wij gebruiken de tool Hotjar om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Door middel van heatmaps, recordings, funnels en forms kunnen we onze website optimaliseren en fouten achterhalen.

Contact
Voor vragen en/of reactie kun je altijd contact opnemen.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

De website van ebzo maakt gebruik van cookies om voor de beste gebruikers­ervaring te zorgen. Meer informatie